AKASHA KRÖNIKAN

Energimässig är informationsportal som lagrar all din information på själsnivå. Akasakrönikan har flera benämningar såsom livets bok,bibliotek och nämns redan i bibel och inom teosofin. Ordet kommer från sanskrit och betyder ”eter” och på Hinduiska himmel. Varje själ har sin egen krönika ett sk femtedimensionellt själregister. En energiinformation bortom tid och rum. Där hittar vi informationen på oss på själsnivå. Där finns inte separationen som finns på vår tredje dimension.

Soul Realignment hämtar specifik information som är till nytta för just det du behöver idag för att läka din själ till ursprungsnivå. Hur strukturen såg ut då den blev en själ. Där ser vi vilka val som är positiva för oss för att få oss i linje med vilka vi i grunden är. Soul Realignment hjälper dig att förstå blockeringar och negativa beteendemönster vi för närvarande är engagerade i. Vi kan rätta till och återställa vår själstruktur genom att heala på femte dimensionen men också ge råd hur du rent faktiskt idag han förändra din karma framåt. Oftast genom handling i vardagen.
 Jag kan aldrig få information ur Akashakrönikan utan att du gett ditt samtycke, jag kan inte sätta igång en reningsprocess utan ditt samtycke. Människan har alltid fria val.

VAD ÄR EN SJÄL
 En själ är en skapare som är du ( en del kallar det Gud, källan el likande) Själar består av olika aspekter av skaparen. När vi blir inkarnerad så har du din egen energivibration och specifika själ. I Soul Realignment tittar jag på vad som är specifikt för just din själ och hur du kan leva utifrån den.
 
Enligt kvantfysiken existerar vi på 10 dimensioner. Vår fysiska kropp är den tredje dimensionen. Allt existerar i samma utrymme. Vår fysiska kropp befinner sig i den tredje dimensionen, vårt sinne den fjärde och det är i den femte dimensionen jag hittar tillgången till din unika ursprungs själ.

VITALKRAFTSENERGI
 Energin som skapade allas själar och den energin vi har för att kunna skapa och vara kreativa. Vissa kallar den Chi eller Prana. Desto mer du förstår om dig själv desto mer tillgång har du till din egen kraft. Du kan genom förståelse för din själ och energi vibration få tillgång till handlingar du kan göra i ditt liv för att på så sätt få mer vitalkraftsenergi i ditt liv.

VAL OCH HANDLING
  När vi gör ett val så påverkar det hela vår själs struktur och existens. Men att göra val kräver handling i den tredimensionella världen. Det räcker inte med en intention i den femte dvs genom att bara tänka affirmationer. Fysiska handlingar påverkar mer än bara en tanke. I soulrealigment får du klarhet i vad du behöver göra för att förändra dina mönster. När resultatet av val och handlingar som stämmer överens med din själs struktur sker så har vi alltid ett överflöd av ex hälsa, pengar, energi, tid och tillfredställelse.  


 

Djupt i själen, under all smärta, under all livets oro,
finns en enorm tystnad- en oändlig ocean av lugn.
som ingen kan rubba.
Naturens egen gränslösa frid, som
övergår allt förstånd.
Det vi söker med lidelsefull längtan, överallt,
det finner vi slutligen inom oss själva
/ Cmc